Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


imagen seccin

Què és l'ADL?

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (ADL) és un servei públic municipal i gratuït que es creà l’any 2005 amb l’únic objectiu de generar ocupació i riquesa al municipi i millorar l’economia local, per mitjà d’una finestreta única d’atenció al públic que informe i assessore en matèria d’ajudes i subvencions. L’ADL, com a departament municipal, depén de la Regidoria d’Ocupació i la Regidoria d’Empreses i Comerç, que posen a disposició dels ciutadans aquest servei com a ferramenta àgil i flexible, capaç de mobilitzar tots els recursos interns i externs, humans i financers per potenciar el desenvolupament socioeconòmic del municipi.

FUNCIONS:

 • Planificar, gestionar i coordinar tots els programes de formació i ocupació del municipi.
 • Col·laborar en la promoció i implantació de polítiques actives d’ocupació relacionades amb la creació d’activitat empresarial.
 • Facilitar la informació, orientació i inserció laboral de les persones demandants d’ocupació.
 • Captar recursos i oportunitats de negoci.
 • Realitzar prospeccions de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit local.
 • Detectar oportunitats d’activitat econòmica i ocupació en el municipi.
 • Donar suport i assessorament tècnic a possibles emprenedors.
 • Dinamitzar el teixit comercial i empresarial local a través de l’Agència de Foment de la Innovació Comercial.
 • Consolidar el certificat de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000 obtingut en 2008, en les seues activitats d’intermediació laboral, assessorament a empreses i emprenedors i gestió d’esdeveniments.
 • Col·laborar amb el PATER en el desenvolupament de programes europeus.
 • Implantar l’Agenda 21 Local i desenvolupar el Pla Estratègic Municipal per mitjà dels fòrums de participació ciutadana.

CERTIFICAT DE QUALITAT:

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local d’Alginet, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima satisfacció dels usuaris i dels ciutadans en general, va obtindre el 29 d’abril del 2008, per part de l’Empresa Registradora ECA, la certificació que acredita l’aplicació del sistema de qualitat d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 en els processos d’intermediació laboral, assessorament a empreses i emprenedors, gestió d’esdeveniments, gestió d’expedients i formació.

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo