Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


Emprenedors

Emprenedors i autònoms:

L’objectiu principal d’aquest servici, és la generació o manteniment de l’activitat empresarial i la prospecció i promoció de projectes empresarials en l’àmbit local. En definitiva, es tracta d’oferir una atenció personalitzada als emprenedors de la localitat i ajudar-los a la consecució de subvencions per a la seua empresa. Es fomenten les inversions en actius propis i s'assessora els futurs emprenedors en la tramitació de la seua nova empresa. El que es pretén és oferir un servei d’assistència tècnica personalitzada que permeta que totes aquelles idees viables de creació d’empreses siguen posades a la pràctica i es traduïsquen en activitats estables generadores d’ocupació. Posem el nostre major interés en la inserció laboral de col•lectius amb risc d’exclusió (aturats de llarga duració, dones, jóvens, discapacitats, etc.). A més es dóna informació i es col•labora en la tramitació tant de les ajudes i subvencions a què els particulars, les associacions i els empresaris -presents i futurs- puguen accedir, com de les fonts de finançament més adequades per a cada cas.

Programes d’assessorament:

Les accions que es desenvolupen des d’aquest servei de Promoció Econòmica comprenen els següents programes d’assessorament.

Iniciatives d’Ocupació: Empreses innovadores i diversificadores de l’economia local promogudes per l’Ajuntament.

Autoocupació: Motivació, assessorament i suport a crear el seu propi negoci.

Creació d’empreses: Ajudes a emprenedors per constituir noves empreses.

Ampliació d’empreses i comerços: Ajudes i subvencions per a la millora de condicions en empreses i comerços ja existents.

Destinataris:

 • Desocupats motivats per la creació del seu propi lloc de treball.
 • Emprenedors amb idees empresarials.
 • Empreses o comerços existents que desitgen millorar la seua situació.

Procés:

El procés de promoció o assessorament és un procés llarg i minuciós, que requereix de la implicació tant dels usuaris com dels tècnics responsables de l’assessorament. El dit procés d'assessorament es troba estructurat al voltant de les accions següents:

 • Visita de l’usuari al departament.
 • Incorporació a la base de dades d’emprenedors o empreses.
 • Exposició per part de l’emprenedor o empresa del seu problema o idea que ha de desenvolupar.
 • Recerca de solucions.
 • Inici del procés de promoció.

Continguts:

Quant als continguts d’aquest assessorament varien en funció de la demanda de l’usuari. No obstant això, en el cas dels emprenedors els continguts d’assessorament solen ser els següents:

 • Formes jurídiques: Presentació i anàlisi dels diferents tipus.
 • Passos i tràmits per a la creació de l’empresa: Permisos administratius (municipals, registrals, fiscals i laborals).
 • Pla d’empresa: Desenvolupament i coneixement de la viabilitat comercial de la idea.
 • Tributació de l’empresa: Facturació, requisits mínims, comptabilitat, IVA, IRPF, etc.
 • Pla financer: Previsió de despeses d’obertura i primers mesos de funcionament.
 • Contractes de treball: Tipus i tràmits laborals.
 • Règim d’autònoms: Cotització, prestacions socials, tràmits que s'han de realitzar, etc.
 • Ajudes i subvencions.

Àrees d’Actuació:

INFORMACIÓ: Informació per a la creació d’empreses, informació sobre ajudes i subvencions, informació empresarial.

FORMACIÓ: Formació lligada a la creació d’empreses.

ASSESSORAMENT: Emprenedors, empreses, comerços.

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo