Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


EMCORP

PROGRAMA D’OCUPACIÓ PÚBLICA D’INTERÉS SOCIAL:

El programa EMCORP té com a objecte promoure la generació d’ocupació d’interés general i social per mitjà de la concessió d’ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors desocupats de la seua població, per a l’execució d’obres i/o serveis d’interés general i social.

Destinataris:

Treballadors desocupats d’Alginet, que estiguen inscrits en l’Oficina d’Ocupació corresponent en les ocupacions sol•licitades i amb targeta de demanda d’ocupació actualitzada (DARDE).

La selecció es realitzarà exclusivament entre els candidats que remeta el Centre SERVEF de Carlet a l’Ajuntament d’Alginet, per mitjà de la corresponent oferta d’ocupació, no podran optar a la selecció aquelles persones que no figuren com a candidats en el llistat.

Període:

Duració prevista del programa: de juny a novembre de cada any.

Subvenció:

Es concedeix per part de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

Més informació:

Des de l’Agència de Desenvolupament Local, se sol·licita anualment aquest projecte d’Ocupació Pública d’Interés Social, destinat a finançar els costos salarials dels treballadors contractats. La realització d’aquest programa queda condicionada en tot cas a la seua aprovació per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo