Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


Salari Jove

Programa d’ocupació dirigit a fomentar la creació d’ocupació en col•laboració amb les corporacions locals, entre el col•lectiu de jóvens menors de 30 anys, que no tenen experiència laboral o que l’han tinguda de forma escassa, i que permetrà al jove obtindre una pràctica professional adequada a la seua formació.

Destinataris

Treballadors desocupats d’Alginet, menors de 30 anys, que estiguen inscrits en l’Oficina d’Ocupació corresponent en les ocupacions sol•licitades i amb targeta de demanda d’ocupació actualitzada (DARDE), que no tenen experiència laboral o que l’han tinguda de forma escassa i hagen obtingut el títol de FP, Cicle Formatiu, Diplomatura o llicenciatura en els últims quatre anys.

La selecció es realitzarà exclusivament entre els candidats que remeta el Centre SERVEF de Carlet a l’Ajuntament d’Alginet, per mitjà de la corresponent oferta d’ocupació, no podran optar a la selecció aquelles persones que no figuren com a candidats en el llistat.

Període

Duració prevista del programa: 6 mesos (de novembre a abril).

Subvenció

Es concedeix per part de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

Més informació

Des de l’Agència de Desenvolupament Local, se sol•licita anualment aquest projecte, destinat a finançar els costos salarials dels treballadors contractats. La realització d’aquest programa queda condicionada en tot cas a la seua aprovació per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo