Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


TFIL

TALLERS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL:

Els Tallers de Formació i Inserció Laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d’integració en el mercat de treball, amb la finalitat de proporcionar-los la qualificació professional necessària per exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana, a través d’una formació adaptada a les seues característiques individuals.

Modalitats i Destinataris:

Amb caràcter general, persones desocupades, entenent-se com a aquests, a l'efecte de la seua participació, els demandants d’ocupació, no ocupats, registrats en els centres SERVEF d’Ocupació amb data anterior a la seua incorporació al projecte i amb targeta de demanda d’ocupació actualitzada (DARDE).

Segons la modalitat de taller s’exigirà a cada participant reunir un dels requisits següents:

  • Tallers per a persones discapacitades: persones desocupades amb discapacitats físiques o psíquiques, acreditades a través del Centre de Diagnòstic i Orientació de Minusvalidesa de la Direcció General d’Integració Social del Discapacitat.
  • Tallers per a persones en risc d’exclusió social: persones en situació de risc d’exclusió social, acreditat a través de justificant emés per Serveis Socials.
  • Tallers per a immigrants: immigrants extracomunitaris amb permís de residència.
La selecció dels alumnes es realitzarà exclusivament entre els candidats que remeta el Centre SERVEF de Carlet a l’Ajuntament d’Alginet, no podran optar a la selecció aquelles persones que no figuren com a candidats en el llistat.

Període:

Dels mesos de juliol a desembre de cada any.

Subvenció:

Aquests programes estan subvencionats per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

Més informació:

Els tallers de formació es componen d’itineraris que inclouen una àrea de formació i una àrea de tutoria. Ocasionalment i depenent dels destinataris, poden incloure a més les àrees següents: anàlisi de les característiques psicosocials i professionals individuals dels participants, busca activa d’ocupació per part de l’entitat i seguiment del desenvolupament de la inserció. Els tallers promoguts per l’Ajuntament d’Alginet inclouen Pràctiques no Laborals. Les PNL són desenvolupades en distintes empreses d’Alginet i municipis pròxims que subscriuen convenis de col•laboració amb l’entitat local.

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo