Agència de col·locació autoritzada nº 1000000076

Entra si ja estàs registrat/da


ETCOTE

PROGRAMA D’ESCOLES TALLER, CASES D’OFICI I TALLERS D’OCUPACIÓ:

Els programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació (ETCOTE) es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l’ocupabilitat dels desocupats, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu que, amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Destinataris:

Persones desocupades, entenent-se com a aquestes, a l'efecte de la seua participació, els demandants d’ocupació, no ocupats, registrats en l’Oficina d’Ocupació corresponent amb data anterior a la seua incorporació al projecte i amb targeta de demanda d’ocupació actualitzada (DARDE).

La selecció dels alumnes es realitzarà exclusivament entre els candidats que remeta el Centre SERVEF de Carlet a l’Ajuntament d’Alginet, no podran optar a la selecció aquelles persones que no figuren com a candidats en el llistat.

Període:

Les dates exactes d’inici i finalització del projecte es determinaran segons resolució aprovatòria del SERVEF.

Subvenció:

Aquests programes estan subvencionats per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, i la seua realització se sol·licita per l’Ajuntament d’Alginet tots els anys.

Més informació:

L’Ajuntament d’Alginet ha sol•licitat subvenció per a la realització del Taller d’Ocupació “Alginet accessible i solidari” per a persones desocupades majors de 25 anys, en les especialitats d’obrer, fuster metàl•lic i de PVC i auxiliar d’ajuda a domicili. Els alumnes-treballadors tindran un contracte de treball de formació durant un període de 12 mesos (30/06/2011 fins a 29/06/2012).

961753277
Major, 15 46230 - Alginet
(Valencia)
ocupacio@alginet.es
Sistema Nacional de Empleo